Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασούλιας Γεώργιος Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασούλιας Γεώργιος Β.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελινή
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1897 04 08 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 04 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως137
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)