Ο/Η Θανών/ούσα: Οικονομόπουλος Νικόλαος Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΟικονομόπουλος Νικόλαος Δημ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 04 02 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 04 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΤορνευτής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως129
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκούμας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)