Ο/Η Θανών/ούσα: Δελί Κωνσταντής Αρχοντής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔελί Κωνσταντής Αρχοντής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 01 28 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΖαχαροπλάστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Γαϊτάνω Χρυσάφη
Αριθμός Πράξεως46
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσάφης Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΓαμβρός