Ο/Η Θανών/ούσα: Σκουρτέλη Μαρία Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκουρτέλη Μαρία Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματώ Σίμου
Ηλικία Θανόντος03 μη
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1897 03 29 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 03 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως122
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣίμος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΘείος