Ο/Η Θανών/ούσα: Χ"Νικολάου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ"Νικολάου Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνέζα Χαλίκη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 01 27 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως45
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ"Νικολάου Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ