Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρή Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρή Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Αχλάδη
Ηλικία Θανόντος8
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 03 25 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 03 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως116
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ