Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασίου Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασίου Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΦθίσις πνευμον.
Ημ/νία Θανάτου1897 03 20 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 03 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως107
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)