Ο/Η Θανών/ούσα: Εμμανουήλ Αννουσώ Σ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ Αννουσώ Σ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Λιγνού
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΛαρυγγίτις διφθεριτική
Ημ/νία Θανάτου1897 03 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 03 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως96
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)