Ο/Η Θανών/ούσα: Ακύλας Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑκύλας Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΦθίσις πνευμον.
Ημ/νία Θανάτου1897 03 04 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 03 05
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως86
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)