Ο/Η Θανών/ούσα: Αεράκης Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑεράκης Βασίλειος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 01 24 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 25
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ελένη Γεωργίου
Αριθμός Πράξεως41
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιουρμετάκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΣυγγενής