Ο/Η Θανών/ούσα: Μάγκου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜάγκου Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Σαράντου
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1897 02 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως60
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάγκος Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος41
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ