Ο/Η Θανών/ούσα: Κακαρούχας Αντώνιος Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚακαρούχας Αντώνιος Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΟλγα Κωστάλα
Ηλικία Θανόντος10 μη
ΑσθένειαΜηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 02 11 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως56
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουδάρος Γεώργιος Ν.
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)