Ο/Η Θανών/ούσα: Σαπουντζάκης Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαπουντζάκης Παντελής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 02 07 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΧρυσοχόος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως50
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαπουντζάκης Ανάργυρος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΥιος