Ο/Η Θανών/ούσα: Ξηράκης Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞηράκης Αναστάσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΡοδούσα
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΚαρκίνος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 29 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαφεπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕγγαμος Δέσποινα
Αριθμός Πράξεως274
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞηράκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ δημ.
ΣυγγένειαΑνιψιός