Ο/Η Θανών/ούσα: Δροσινού Γραμματική Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔροσινού Γραμματική Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Δραγούτση
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 02 04 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως45
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαψαλός Μιχ.
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής