Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλής Ισίδωρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλής Ισίδωρος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος82
ΑσθένειαΕγκεφαλική αιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1897 02 92 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως42
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζιδάκης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)