Ο/Η Θανών/ούσα: Θεοδωράκης Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘεοδωράκης Ευάγγελος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 02 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως41
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒιδάλης Σωτήριος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΕξάδελφος