Ο/Η Θανών/ούσα: Αναστασίου Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναστασίου Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1897 02 02 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιταράς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως40
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουβελέκης Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΑνιψιός