Ο/Η Θανών/ούσα: Αλοίμονου Αγγελική Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλοίμονου Αγγελική Π.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 01 29 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως38
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣωτηρόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξηλάτης
ΣυγγένειαΕξάδελφος