Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνιάδου Καλλιόπη Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνιάδου Καλλιόπη Αντ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1897 01 27 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως37
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)