Ο/Η Θανών/ούσα: Διβόλη Ευφροσύνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔιβόλη Ευφροσύνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑργυρώ Φωτεινού
Ηλικία Θανόντος01
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1877 01 21 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως37
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔιβόλης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΣίκινος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ