Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλίβερος Ηλίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλίβερος Ηλίας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓεροντικός μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1897 01 18 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως23
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝτουλφής Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΦολέγανδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΓείτων