Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμη Σοφία Λ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμη Σοφία Λ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Γράτζια
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 01 17 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως17
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)