Ο/Η Θανών/ούσα: Περδίκη Δέσποινα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠερδίκη Δέσποινα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων χρ.
Ημ/νία Θανάτου1897 01 09 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως11
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουτάφης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΦίλος / Γείτων*