Ο/Η Θανών/ούσα: Πρεβεζάς Αντώνιος Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρεβεζάς Αντώνιος Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαφείρω
Ηλικία Θανόντος9
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 01 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 01 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως7
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπίνος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)