Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολακάκης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολακάκης Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1896 12 13 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥποδηματοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως571
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοϊνάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΓαμπρός