Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρόνικου Σοφία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρόνικου Σοφία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖωή Αραπατζή
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1877 01 17 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως31
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρόνικος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθηρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαλαφάτης
ΣυγγένειαΠατήρ