Ο/Η Θανών/ούσα: Σταυλάς Ιωάννης Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣταυλάς Ιωάννης Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Γενιτζαριώτη
Ηλικία Θανόντος7 μη
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 12 10 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως567
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓενιτζαριώτης Κωνσταντίνος Ι.
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΘείος