Ο/Η Θανών/ούσα: Κωνσταντίνου Χρήστος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνου Χρήστος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1896 12 09 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣανδαλοποιός? Βαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως566
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)