Ο/Η Θανών/ούσα: Ανταλής Χρήστος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνταλής Χρήστος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΕνδοκαρδίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 12 04 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως557
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαμάης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)