Ο/Η Θανών/ούσα: Λαμπρινός Ανδρέας Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαμπρινός Ανδρέας Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος27
ΑσθένειαΦθίσις πνευμον.
Ημ/νία Θανάτου1896 12 04 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚουρεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως555
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυμορφόπουλος Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)