Ο/Η Θανών/ούσα: Πατσούκη Στυλιανή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατσούκη Στυλιανή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1896 12 04 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως554
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοντός Ζαννής
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜουσικός
Συγγένεια(μη ορισμένο)