Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελίδου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελίδου Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΒρογχική νόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 11 30 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 12 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως548
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)