Ο/Η Θανών/ούσα: Λιγνού Μαργαρώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιγνού Μαργαρώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦεβρωνία Τσουκάτου
Ηλικία Θανόντος4
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1896 11 26 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 1126
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως543
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιγνός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ