Ο/Η Θανών/ούσα: Ιωάννου Μανταλένια Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙωάννου Μανταλένια Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Ηλ. Καϊντα
Ηλικία Θανόντος8 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 11 26 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως542
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙωάννου Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ