Ο/Η Θανών/ούσα: Μεθενίτου Κατίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜεθενίτου Κατίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΕμβολή του εγκεφάλου
Ημ/νία Θανάτου1896 11 24 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως540
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελινίδης [Αγγελίδης] Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)