Ο/Η Θανών/ούσα: Αρκουλή Δέσποινα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρκουλή Δέσποινα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘωμάς
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Σπυριδοπούλου
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΑγνωστη;
Ημ/νία Θανάτου1876 05 07 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως237
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρκουλής Θωμάς
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ