Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυράκης Νικόλαος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυράκης Νικόλαος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυθαλία Κουκουλά
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΕπιληψία
Ημ/νία Θανάτου1896 11 18 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως529
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολιάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)