Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρούτσης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρούτσης Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
Ασθένεια καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1896 11 15 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 15
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως525
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολίτης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματιστής
Συγγένεια(μη ορισμένο)