Ο/Η Θανών/ούσα: Αράπης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑράπης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΠερισφιγμένη κήλη
Ημ/νία Θανάτου1896 11 10 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως522
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)