Ο/Η Θανών/ούσα: Καρανίκος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρανίκος Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 11 07 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως518
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)