Ο/Η Θανών/ούσα: Βρυωνίδης Χαράλαμπος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒρυωνίδης Χαράλαμπος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος48
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 11 05 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 11 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΤροχιστής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως517
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)