Ο/Η Θανών/ούσα: Κατσικίδης Κωνσταντίνος Χαρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατσικίδης Κωνσταντίνος Χαρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαρίλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Φιλίππου
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1896 10 23 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως508
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)