Ο/Η Θανών/ούσα: Ανανίας Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνανίας Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΗμιπληγία χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 10 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως507
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)