Ο/Η Θανών/ούσα: Μπογιατζής Γεώργιος Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπογιατζής Γεώργιος Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Ντεντίδενα
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1896 10 22 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως505
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπογιατζής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠριονιστής
ΣυγγένειαΑδελφός