Ο/Η Θανών/ούσα: Λιγνού Παρασκευούλα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιγνού Παρασκευούλα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦεβρωνία
Ηλικία Θανόντος15 μη
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 10 21 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως503
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουκάτος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος67
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠάππος