Ο/Η Θανών/ούσα: Ιωάννου Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙωάννου Αικατερίνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 01 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως24
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιντάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΦίλος