Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλούστρος Αλέξανδρος Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλούστρος Αλέξανδρος Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος29
ΑσθένειαΦυματίωσις ?
Ημ/νία Θανάτου1896 10 20 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΙατρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως498
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολάου Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΣάμος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)