Ο/Η Θανών/ούσα: Σφουγγαρέλη Παγώνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣφουγγαρέλη Παγώνα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1896 10 14 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακα
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως492
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)