Ο/Η Θανών/ούσα: Αντώνιος / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος / Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος15 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 10 10 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως485
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)